Przepisy prawne

W dyscyplinach pneumatycznego strzelectwa terenowego w Polsce używany jest sprzęt sportowy w postaci karabinów i pistoletów pneumatycznych, w których początkowa energia kinetyczna (E0) wystrzelonego pocisku nie przekracza 17J (17 Dżuli).

W związku z powyższym zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – Art. 8, użytkowany przez członków SKPST LOK Wiking sprzęt sportowy nie jest bronią pneumatyczną.Hit Counter by technology news