Praktyczny Pistolet Pneumatyczny – PPP

Praktyczny Pistolet Pneumatyczny (PPP) jest ppp3dynamicznym strzelaniem z pistoletu pneumatycznego, które łączy szybkość i celność strzelania. Strzelania prowadzi się na specjalnie przygotowanym torze ze stanowiskami, z których ostrzeliwuje się cele w możliwie jak najkrótszym czasie. Celami są specjalne tarcze oraz cele  reaktywne przewracające się po trafieniu.

PPP z założenia jest odpowiednikiem strzelań z broni palnej wg. zasad Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego (International Practical Shooting Confederation – IPSC) z tym, że prowadzone jest z wykorzystaniem pistoletów pneumatycznych na amunicję kal. 4,5mm (stalowe kulki bądź klasyczny śrut diabolo), zasilanych kapsułami CO2, lub pistoletów ASG (w ramach dyscypliny Action Air IPSC) na 6mm plastikowe kulki, zasilane na Green Gas lub kapsułami CO2.

ppp2Strzelectwo praktyczne PPP w zasadniczy sposób różni się od znanego dotychczas. Ruch i presja czasu na wynik – to cechy charakterystyczne. Obowiązkowe są okulary ochronne, a na torze strzeleckim zawodnikowi towarzyszy sędzia. Pistolety pneumatyczne będące wiernymi replikami prawdziwej broni palnej, specjalne tarcze, specyfika konkurencji i mistrzostwo w opanowaniu broni, to najciekawsze atrybuty tej dyscypliny strzeleckiej. Tu nie ma „zacięć” – problemy ze sprzętem i amunicją są problemami zawodnika.

Jak wykonać postawione zadanie strzeleckie, tarcze2tarcze1to także „kłopot” strzelca. Ma on zazwyczaj wolną rękę i może taktycznie rozwiązywać problem zachowując jednakże żelazne zasady bezpieczeństwa. Sędziowie za każde przekroczenie przepisów bezpieczeństwa bez skrupułów nakładają karę dyskwalifikacji z zawodów. Bezpieczeństwo ponad wszystko!

ppp-sprzetNajbardziej charakterystyczną cechą tej dyscypliny strzeleckiej jest sposób punktacji zawodnika. Wynik na tarczach dzieli się przez czas zawodnika. Do tego za trafiania w tarcze „karne” (tzw.– „nie strzelać”) zawodnicy otrzymują kary punktowe.

Strzelectwo praktyczne jest swoistego rodzaju połączeniem dynamiki ruchu i celności strzelania z jednoczesnym maksymalnym naciskiem na względy bezpieczeństwa związane z posługiwaniem się bronią. Jest to doskonały trening wprowadzający w umiejętności posługiwania się bronią palną, a za razem doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu w rywalizacji sportowej.

 
Tomasz Cielepak


Hit Counter by technology news